Из римских провинција – Битола, Р.С. Македонија

Тег са женским попрсјем

Тег је пронађен у селу Сливници и представља луксузан предмет. Оригинални експонат је израђен од бронзе а копија је израђена од керамике/печене земље. То је саставни део кантара (ваге) који се налазио на једној страни, док су се на другој страни се мерили скупоцени материјали. Претпоставља се да је припадао неком трговцу или познатој трговачкој продавници. Овај експонат је датиран у 2-3 век, класични римски период. Неки стручњаци мисле да је на тегу приказан лик Афродите.

Светиљка (жижак, ноћна лампа)

Светиљка је нађена на археолошком локалитету Heraclea Lyncestis. Музеј поседује велики број светиљки али је ова карактеристична због дизајна, односно декоративног дела са мушким ликом. Светиљка има део у који се ставаља животињска маст и конци или мало парче платна које се палило као фитиљ. Функција светиљке је да осветљава просторију, као данашњи фењери. Оригинални експонат је израђен од бронзе а копија је израђена од керамике. Датирана је у 2-4 век и везује се за римски период.

Фигура Херакла

Овој експонат је нађен на археолошком локалитету Heraclea Lyncestis. Претпоставља се да је ово представа Херакла који са обе руке држи двоглаво митско биће. Овај предмет служио је као апликација за украшавање кочија или као војна ознака која је постављана на видљивом месту. Оригинални предмет је израђен од бронзе а копија је израђена од керамике. Предмет је датиран у римски период. Неки стручњаци сматрају да мушка фигура држи змије, а неки да су то лабудови.

Новчић – монета са ликом Александра Македонског 336-332 п.н.е.

Новчић са ликом Александра Македонског је пронађен у околини Битоља. Овај новчић припада кованицама које се називају тетрадрахме. Најчешће су кованице израђиване са ликом  Александра  у профилу а имају и приказан рог. Кованица је израђена од сребра, као и велики број кованица из Музеја у Битољу. Ова чињеница објашњава се близином рудника сребра који је био активан у то време. Музеј у Битољу поседује и неколико златних монета из времена Александра Македонског које имају велику вредност и веома су ретке на овом простору.