Искуси уметност

Иако је тумачење појма уметности веома сложена ствар, једна од најзаступљенијих дефиниција уметности јесте да се она тумачи као вид стваралачког чина или процеса, људска активност која је резултат интелектуалних, мисаоних и стваралачких процеса, реализованих са одређеним циљем, тј. идејом да пренесе емоције и/или поруке и тиме стимулише људски ум, дух и осећања.

Од првих сачуваних примера уметничког стваралаштва људи из периода млађег каменог доба па све до данас, уметност има веома значајну улогу у друштву. Уметност се тумачила на различите начине у одређеним друштвено-политичким или културно-историјским тренуцима али је увек, поред својих естетских вредности имала и образовну, информативну, ангажовану, пропагандну, политичку, социјалну и многе друге друштвене улоге. Она се доживљава, разуме и користи на различите начине, а доживљај и разумевање уметности зависе од различитих елемената, попут личног сензибилитета, образовања и др. Постоје различите врсте уметности. Најчешћа подела уметности подразумевала је седам категорија али се временом и овај број увећао, те разликујемо: сликарство, вајарство, књижевност, музику, позориште, архитектуру, филм, стрип, мултимедије… Ова подела базира се на форми, а можемо говорити и о подели која зависи од начина извођења или стварања уметничких дела. Поред извођачких сценских уметности – музике, балета, позоришта, плеса, опере, ту су и визуелне уметности попут ликовних уметности, графике, фотографије, али и аудио-визуелних, мултимедијалних уметности попут филма, дигиталних медија или перформанса, инсталација и различитих ангажованих интердисциплинарних и мултимедијалних спектакала који комбинују различита изражајна средства. Посебну категорију чини област примењених уметности попут дизајна, вајарства, уметничких заната, архитектуре…

Цртеж – траг у времену

Једна од способности човека јесте да ствара и да се на тај начин изражава. Човек то чини на различите начине, из различитих побуда али са крајњим циљем да комуницира и изрази своје мисли, идеје, емоције. Једно од основних средстава визуелног, тј. ликовног изражавања јесте цртеж чији је основни елемент линија. Линија је као основни декоративни елемент заступљена на многим употребним, украсним и предметима из култа насталим у периоду од праисторије, преко антике и средњег века све до данашњих дана. У богатим збиркама Завичајног музеја Књажевац постоји много различитих предмета декорисаних на овај начин.
Цртеж је најчешће у основи свих ликовних форми изражавања. Може имати искључиво декоративну намену попут орнамента или арабеске, а може бити идеја, скица, нацрт за неко уметничко дело. Цртеж може бити и самостално уметничко дело. За израду цртежа могу се користи различите врсте боја и подлога. У зависности од подлоге (папир, платно, кожа, камен, стакло…) могу се користи, угљен, креде, различите оловке од природих пигмената, суви или уљани пастели, туш и др. Цртеж може бити у једној боји (монохромни) и у више боја (полихромни).

Међу сачуваним траговима живота праисторијског човека налазе се и бројни примерци уметнички обликованих, линеарно и шематизовао украшених предмета али и малобројни примери праисторијских пећинских цртежа и слика откривени на зидовима пећина и поткапина широм света. Поред петроглифа (цртежа урезаних у стене) широм света, сачуване су и представе насликане пигментима, гарежом и другим природним материјалима на зидовима пећина. Међу најпознатијима су свакако примери из Шпаније (Алтамира) и Француске (Ласко). Изузетан пример нађен је и у суседној Бугарској (Магура) али се и ми можемо похвалити чињеницом да је у атару села Габровница у општини Књажевац пронађен за сада једини пример праисторијског пећинског сликарства у Србији.

Машта и стварност – облик и фигура

Сликарство се као један вид уметности развијало у складу са цивилизацијским токовима, у директној вези не само друштвеним већ и технолошким развојем. Сликарство је имало своју значајну улогу у магијским ритуалима и верским обредима, у образовању, представљању правила и ширењу идеја, у јачању националне, верске и друге свести, у манипулацији и пропаганди… За разлику од цртежа где је основно изражајно средство линија, код сликарства је то боја. Употреба боја кроз историју има значајну улогу а технологија израде и употребе боја упоредо се мењала и развијала. Она носи одређена значења, али утиче на израз и одређује или мења стилове у сликарству. Боја ствара простор и предмете, а са светлошћу их продубљује и обликује или разграђује. Постоји читав спектар боја који чине основне боје (жута, црвена и плава) и изведене боје које се добијају мешањем основних (зелена, љубичаста, наранџаста), а њиховим даљим мешањем добијамо друге боје. Комплементарне боје јесу оне боје које стоје наспрамно у спектру боја (црвена-зелена, жута-љубичаста, итд.). Све врсте боја имају три елемента: тон или нијансу, валер и интензитет. Употреба боја утиче и на опажање и доживљај уметничког дела, она преноси емоције а њена се улога и значај током историје мењала у зависности од актуелних уметничких праваца и стилова (маниризам, илузионизам, реализам, експресионизам, импресионизам, поентилизам, кубизам, поп-арт, апстракција, надреализам…). Користећи различита средства у смислу техника и стилова, али и тема и мотива сликарство се константо креће од света маште, преко стварног света до апстракције и назад, преко облика и фигуре до потпуне дематеријализације предмета. Поред боје један од важних елемената дела је и композиција, односно распоред приказаних елемената на слици. Без обзира на теме и мотиве, у сликарству важе законитости које утичу на квалитет дела а то су композиција која се заснива на односу неколико значајних елемената а то су пропорција, перспектива, боја, однос светлости и сенке.

Један од најчешћих мотива у сликарству јесте фигурална композиција која може бити жанр сцена (сцена из свакодневног живота), историјска, религиозна и митолошка композиција, али и апстрактна композиција која као непредметна уметност искључује приказ природних форми и облика, односно надреалистична композиција која ствара органске али у реалном свету физички и биолошки неспојиве симбиозе и облике. У уметничкој збирци Завичајног музеја Књажевац чувају се бројна дела која илуструју неке од наведених примера.

Слика и прилика

Представе људског лика у различитим варијантама присутне су у уметности још од времена праисторије. Било да је реч о представама покојника, владара углавном је реч о виду поштовања или сећања. Слика нечијег лика/лица која треба да пренесе изглед, карактер, емоције, став а која се фокусира на само лице особе зове се портрет. Овај међународно прихваћен француски термин потиче од латинске речи protrahere што значи приказати, показати… У зависности од тога ко је портретисан, ко портретише, колико је особа приказано, у ком положају је приказан лик и у којој мери, портрет може бити: полупрофил, профил, анфас (управно на посматрача); појединачни, портрет пара, групни, породични, аутопортрет; владарски, ктиторски, дворски, војнички, коњанички; свадбени, погребни, колективни; а у зависности од тога у којој мери је лице, односно фигура особе приказана разликујемо приказ лица или главе, попрсја, допојасног портрета, целе фигуре (у размери умањен или увећан, или у природној величини), у стојећем, седећем или лежећем положају. Посебан вид портрета може бити и акт, односно представа нагог људског тела али и карикатура која има шаљив тон. Први аутопортрети (претеча онога што у савременом жаргону зовемо selfie) јављају се у 14. веку, а тек од 15. века људи почињу да наручују своје или туђе портрете из најразличитијих побуда. Са проналаском штампе и фотографије данас срећемо различите видове портрета, али и тродимензионалне варијанте, холограмске приказе и др. Као посебан категорија портрета јављају се и скулпторална решења у рељефу или у виду слободне скулптуре (бисте, допојасне или целе фигуре и др.)

Једну посебну категорију представа ликова (али не портрета) у историју уметности свакако представљају и идеализовани, шематизовани или канонски приказани ликови митолошких личности, божанстава и других религијских ликова па чак и историјских личности попут владара и витезова, монаха, дама израђених у различитим периодима, који су више фокусирани на приказивање спиритуалних, духовних и моралних или статусних карактеристика него реалистичног спољашњег изгледа. За нас посебан значај има икона као представа, образ, симболичан приказ светитеља или догађаја из Старог и Новог Завета, односно света слика искључиво религиозног значења. У уметничкој збирци Завичајног музеја постоји десетак различитих портрета изведених у различитим техникама и периодима.

Природа и друштво

Човек је одувек у свом непосредном окружењу али и у далеким, неоткривеним пределима проналазио инспирацију. Природа показује своја различита лица у зависности од годишњег доба, доба дана али и ноћи. Боје и облици у природи, планине, реке и мора,  села и градови у зависности од светлости стварају несвакидашње импресије и сцене које када се пренесу на платно називамо пејзаж. Пејзаж је један од најчешћих мотива у уметности. Веома дуго он није био третиран као самостални мотив већ је би пратећи елемент, сценографија за одређену историјску или религиозну тему која се приказује. Нова научна сазнања у области перспективе у 16. веку омогућила су уметницима да вештије приказују и компонују простор, тако да је пејзаж у 17. веку постао веома популаран мотив. У потрази за тренутним дејством светлости на живу и неживу природу уметници напуштају своје атеље и почињу да сликају у природи а већ у 20. веку нека дела настају као директне интервенције уметника у простору, тј. у природи… Постоје различите врсте пејзажа, пасторала – односно сеоски пејзаж, урбани градски пејзаж и представе појединачних делова града – ведуте и марине… Посебну групу пејзажа чине ноћни пејзажи. Ентеријер, насупрот пејзажу који приказује спољашњи свет, представља приказ унутрашњег простора. Мртва природа је мотив који приказује статичне предмете, цвеће, најчешће у ентеријеру.

Сви ови мотиви имају своје место у уметности и различито су третирани у зависности од друштвено-историјског тренутка али и у различитим уметничким стиловима. Велики број пејзажа, мртвих природа и сцена у ентеријеру налази се у уметничкој збирци Завичајног музеја Књажевац. Настале су у различитом периоду и носе различите стилске карактеристике…

Људи и догађаји

Ново доба доноси нов приступ уметности, нове технологије и нове идеје. Уметници све више експериментишу, ослобађају се постојећих правила и ограничења, свет драстично мења, живот убрзава. Уметност представља емоције, релације, нови перспективе. Индустријска револуција, нови светски поредак, кризе, ратови, пропаганда, живот и смрт, све је у константном кретању, променама и сталном преиспитивању. Простор слике је разбијен, разложен, предмет дематеријализован, уметност је ангажована, уметник је и учесник, посматрач, критичар, коментатор, активиста… Настају нове врсте уметности, филм, мултимедија, дигитална уметност, перформанс… Питање трајања, вредновања, аутентичности, оригиналности стално је актуелно. У уметничкој збирци Завичајног музеја постоји неколицина дела која могу бити добра илустрација за неке од тенденција које је донело ново доба.